Chính Sách Bảo Mật

chính sách

Đối với các hoạt động kinh doanh hằng ngày của chúng tôi, chúng tôi luôn phải sử dụng nhiều dữ liệu nhằm phân tích và định dạng, xác định danh tính tất cả thành viên. Trong quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu này, chúng tôi cam kết luôn tuân thủ các biện pháp bảo mật và kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong quá trình sử dụng. Cùng Thabet tìm hiểu về chính sách bảo mật nhé. 

chính sách
chính sách

Chính sách Bảo mật này được tạo ra với mục đích nhằm thực hiện các cam kết liên quan tới bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong quá trình tham gia cá độ của người chơi. Những chính sách được phát triển với nhu cầu nhằm đảm bảo việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin không hợp pháp sẽ được xử lý kịp thời và phù hợp.

Thông tin và mục đích yêu cầu

Thông tin ở đây được hiểu là các dữ liệu cá nhân của các thành viên cung cấp cho chúng tôi khi thành viên đó sử dụng trang web và đăng ký tài khoản tại nhà cái. Thông tin này bao gồm: họ và tên, ngày sinh, thông tin ngân hàng, tên tài khoản sử dụng và mật khẩu, tuổi tác và danh tính, thư điện tử, số điện thoại, các thông tin liên lạc khác…..

Chúng tôi có quyền  nhận và kiểm soát các thông tin cá nhân của thành đã đăng ký từ các nguồn khác nhau. Cụ thể như các thông tin được lấy từ các nhà cung cấp trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ. như các dịch vụ tài chính, các dịch vụ chia sẻ, và hoặc danh sách khách hàng hợp pháp được cung cấp từ bên thứ 3.

Thông tin và mục đích yêu cầu
Thông tin và mục đích yêu cầu

Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể thu thập và bổ sung thông tin về thành viên ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ khi nào dựa trên những dữ liệu mà thành viên đó cung cấp cho chúng tôi thông qua quá trình sử dụng dịch vụ.

Cơ sở pháp lý và thông tin

Chúng tôi cung cấp những giải pháp và những cơ sở pháp lý khi tiến hành kiểm soát và xác thực thông tin của khách hàng dựa trên những cơ sở pháp lý được quy định trong pháp luật như sau:

Cơ sở pháp lý liên quan tới việc thực hiện cam kết bảo mật thông tin với các thành viên

Chúng tôi cam kết mọi thông tin của các thành viên được chúng tôi xác thực và khai thác đều được lưu trữ một cách an toàn tuyệt đối. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các biện pháp tối tân về bảo mật thông việc hỗ trợ xác thực thông tin khách hàng quan và tin nhắn dịch vụ. Mọi thay đổi có liên quan tới bạn sẽ được thông báo đến từng thành viên. Đây là một trong các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý liên quan tới kinh doanh và lợi ích của nhà cái

Đây là một trong những yếu tố quan trọng và là nền tảng cơ sở để chúng tôi điều tra và giải quyết các thắc mắc và khiếu nại những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch và trả lời bất cứ phản hồi của các thành viên. Đồng thời là một trong những phương thức hợp pháp cho phép hợp thức hóa quyền bảo mật thông tin của người dùng.

Cơ sở pháp lý và thông tin
Cơ sở pháp lý và thông tin

Quyền của người chơi

Theo quy định, bạn sẽ có một số quyền và nghĩa vụ khi tham gia với chúng tôi. Nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích tối cao nhất của người dùng. Bạn sẽ được hưởng một số quyền sau:

Quyền phản đối

Trong quá trình tham gia người chơi có quyền phản đối một số loại quy trình xử lý cũng như khiếu nại một số điều bất hợp lý phát sinh trong quá trình chơi game. Trong đó bao gồm quy trình xử lý của việc tiếp thị .

Quyền thông báo và truy cập

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa mọi thông tin mà bạn đã cung cấp. Với trường hợp thông tin đó đã được chúng tôi xử lý và đã qua xác thực. Đồng thời điều khoản này được áp dụng với các thông tin xác thực khác.

Lời kết

Chính sách mà chúng tôi mang lại nhằm bảo đảm quyền lợi cũng như thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình bảo mật thông tin của người dùng. Hãy đọc kỹ chính sách của chúng tôi trước khi tham gia.